Podmiot odpowiedzialny

Modico
Krzysztof Małczyński
ul. Abrahama 4
03-982 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 671 32 39
e-mail: abrahama@modico.com

NIP 5252230653

 

ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW ZGODNIE Z ART. 14 ABS. 1 ODR-VO I § 36 VSBG

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR), którą można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową ds. konsumentów.